14.8.52

เขาว่ากันว่าโทษของซินาจะต้องตีหรือขว้างถ้าไม่ถูกตีหรือขว้างก่อนไม่เช่นนั้นถึงเตาบัตก็ไม่พ้นบาปอยากให้ช่วยอธิบายให้ชัดเจน/คนที่เคยทำผิดพลาดควรทำอย่างไร

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม