14.8.52

ขาดการถือศีลอดเดือนรอมฎอนมาหลายปี โดยไม่มีเหตุจำเป็น ตอนนี้เตาบัตแล้ว จะชดใช้อย่างไร

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม