17.3.52

ละหมาดซุนนะฮฺตะวันคล้อยคือละหมาดซุนนะฮฺก่อนซุฮฺริ

นิกะฮฺกันก่อนโดยฝ่ายชายไม่สามารถส่งนะฟะเกาะฮฺทำได้หรือไม่

ถ้าสงสัยว่าปัสสาวะกระเด็นโดนเสื้อผ้าจะทำอย่างไร

ถ้ามีภรรยาหลายคนและบางคนอยู่ต่างประเทศจะจัดแบ่งเวลาอย่างไร

การพับขากางเกงขณะละหมาดสำหรับผู้ชายอนุญาตหรือไม่


ถ้ากางเกงยาวเลยตาตุ่มจะพับขากางเกงขณะละหมาดหรือปล่อยให้ยาวเลยลงมา


15.3.52

เปิดบัญชีธนาคารที่มีดอกเบี้ยบาปหรือไม่

อนุญาตให้ปลูกผม ใส่วิก หรือต่อผมหรือไม่

คนมีหนี้สินจะไปทำหัจญ์ได้หรือไม่

เรื่องของมรดก / หลักการทั่วไปในการนำฟัตวาไปใช้, การพิพากษา, การตัดสินข้อพิพาท

สตรีสูงอายุสองคนไม่ได้แต่งงานอยู่กันตามลำพังไม่มีพี่น้องส่งเสียเลี้ยงดู เป็นป้าของผู้ถาม ท่านได้ยกที่ดินจำนวนหนึ่งให้แบ่งกันในหมู่พี่น้อง 8 คน โดยผู้ถามได้แจ้งความจำนงว่าให้พี่ๆผู้ชายจัดการแบ่ง โดยผู้ถามจะขอรับแบ่งเป็นสองคนสุดท้าย หลังจากแบ่งเรียบร้อยแล้วมีที่ดิน 3 ตารางวาเกินในที่ดินของผู้ถาม ซึ่งไม่มีพี่น้องคนใดคัดค้าน ตอนนี้ผู้ถามได้ขายที่นั้นไปแล้ว พี่น้องก็มาบอกว่าที่นี้(ส่วนของผู้ถามทั้งหมด)เป็นมรดก ขายแล้วต้องแบ่งเป็นมรดก ถ้าไม่แบ่งก็บาป อยากเรียนถามว่า ถ้าผู้ถามไม่ได้แบ่งรายได้จากการขายที่ดินตามความต้องการของพี่น้อง ผู้ถามจะมีความผิดหรือไม่ (หลักการทั่วไปในการนำฟัตวาไปใช้, การพิพากษา, การตัดสินข้อพิพาท)นำเงินบริจาคไปหักภาษีได้หรือไม่

ประชาชาติสายกลางคืออะไร ?

มีนักการเมืองมุสลิมกล่าวทางโทรทัศน์ว่า มุสลิมไม่มีเหลืองไม่มีแดง เพราะมุสลิมเป็นประชาชาติสายกลาง แล้วก็ยกอายะฮฺอัลกุรอานที่มีความหมายว่า "มุสลิมเป็นประชาชาติสายกลาง" อยากถามเชคว่า ประชาชาติสายกลางคืออะไร ? มุสลิมเมื่อรู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกยังต้องอยู่ตรงกลางด้วยหรือไม่ ?
มุสลิมสามารถตั้งชื่อลูกว่าฮารูตและมารูตได้หรือไม่ จะถือว่าเป็นชื่อของชัยฏอนหรือคนสอนไสยศาสตร์ซึ่งเป็นชื่อที่ไม่ดีหรือเปล่า


นำดอกเบี้ยไปจ่ายภาษีได้หรือไม่

กรณีที่สงสัยว่าเปื้อนนะญาซะฮฺขณะเข้าห้องน้ำควรทำอย่างไร

ถ้ามีภรรยาหลายคนจะจ่ายค่าเลี้ยงดูอย่างไร

ความประเสริฐของซูเราะฮฺอัลบะเกาะเราะฮฺและอาลิอิมรอน

วิธีการใช้เข็มทิศ

หลักฐานเกี่ยวกับการเดินทางเป็นกลุ่มของมุสลิมะฮฺ

การบริหารเวลาในช่วงปิดเทอม

คลังคำถาม