13.3.53

การฆ่าสัตว์หรือใช้สัตว์เพื่อการทดลองศึกษาต่างๆ สามารถกระทำได้หรือไม่

มีโอกาสเรียนวิชาการจัดการสัตว์ทดลอง หลังจากเรียนภาคทฤษฎีเสร็จแล้ว ก็มีภาคปฏิบัติคือ อาจารย์จะให้นักศึกษาแต่ละคนทำการเลี้ยงหนู mouse (ชั่งน้ำหนักตัว ให้น้ำ ให้อาหาร) หนึ่งสัปดาห์ แล้วทำฆ่า (เมตตาฆ่า) โดยการทำสลบแบบเกินขนาดด้วย ether (มีผลระคายเคืองต่อเยื่อเมือก ทำให้ม้ามโตขึ้น ถ้าใช้ในกระต่ายจะได้ความทรมาณ) แล้วใช้คีมกดแล้วดันกระดูกบริ เวณคอให้หลุด (หัวยังติดอยู่กับตัว) แล้วทำการฝึกเจาะเก็บเลือด ฉีดสาร และผ่าซากต่อไป
อยากถามเชคว่าการฆ่าสัตว์หรือใช้สัตว์เพื่อการทดลองศึกษาต่างๆ สามารถกระทำได้หรือไม่ มีแบบอย่างจากศอฮาบะฮฺในเรื่องนี้หรือไม่

มุสลิมจะผสมเทียมสัตว์ได้หรือไม่

เครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของรกหมู ใช้ได้หรือไม่

การตัดเล็บในช่วนคืนวันพฤหัส(หรือค่ำวันศุกร์) ทำได้หรือไม่

อยากเรียนถามว่าคนแก่ที่ป่วยช่วยตัวเองไม่ได้ เรื่องของการกำจัดเล็บ หรือขนในส่วนต่างๆ ที่จำเป็นตามหลักการ ผู้ดูแลจำต้องกำจัดให้ตามปกติหรือไม่ อย่างไร?

ได้เข้าไปในเว็บอาหรับ และทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการห้ามถือศีลอดวันเสาร์โดยเป็นข้อมูลจากเชคอัลบานียฺพูดถึง2หะดีษที่ขัดแย้งกัน ตามหลักการศาสนาว่าอย่างไร

เสียงของผู้หญิงเป็นเอาเราะฮฺหรือไม่ สามารถพูดในรายการวิทยุได้มั้ย

พับแขนเสื้อได้ไหม เวลาละหมาด

ละหมาดวันศุกร์ คอเฏบขึ้นคุฏบะฮฺแล้วขอดุอาอฺ เราจะรับดุอาอฺได้หรือไม่

ดูถ่ายทอดดาวเทียมจากมักกะฮฺ ในทีวีอะซาน เราต้องรับอะซานหรือไม่

11.3.53

เคยเรียนรู้มาว่าหลังละหมาดซุบฮิและมักริบให้อ่าน

"ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮิ วะหฺดะฮูลาชะรีกะละฮฺ ละฮุลมุลกุ วะละฮุลฮัมดุ ยุหฺยีวะยุมีตุ วะฮุวะอาลากุลลิชัยอินเกาะดีร" 10 ครั้ง และกล่าว "อัลลอฮุมมะอินนี อัสอะลุกัลญันนะฮฺ อัลลอฮุมมะอะญิรนี มินัลนาร" 7 ครั้ง แต่มาทราบจากโต๊ะครูปัจจุบันว่าไม่ต้องกล่าวก็ได้ สรุปว่าอย่างไร

มีซุนนะฮฺให้อาบน้ำละหมาดก่อนอาบน้ำธรรมดาหรือไม่

มุสลิมะฮฺจะอ่านฟาติหะฮฺและซิเกรในละหมาดในใจขณะละหมาดได้หรือไม่

คลังคำถาม