10.8.52

ผู้ที่เข้ารับอิสลามแต่ยังไม่ได้ทำสุนัต(ขลิบ) เขาผู้นั้นเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์แล้วหรือยัง

หากผู้ที่เข้ารับอิสลาม ซึ่งทำพิธีเข้ารับอิสลามแบบไม่ได้ตั้งตัวก่อนล่วงหน้า และเขาก็ยังไม่ได้เข้าพิธีสุนัต เนื่องจากไม่มีเวลาเพราะด้วยหน้าที่การงานที่ไม่สะดวก ซึ่งการขลิบนั้นต้องใช้เวลาในการรักษาแผล ตัวเขาเองก็ละหมาด แม้จะไม่ครบทุกเวลาบ้าง อยากทราบว่าเขาผู้นั้นเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์แล้วหรือยัง และขอคำแนะนำด้วยค่ะ วัสลาม

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม