12.8.52

สามารถนำเงินที่ได้รับบริจาคมา ไปดำเนินการในโครงการอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในจดหมายขอรับบริจาคได้หรือไม่

ผมเคยไปขอบริจาคจากพี่น้องมุสลิมโดยส่งจดหมายไปตามหมู่บ้านเพื่อจะนำเงินที่ได้ไปดำเนินการสร้างเก้าอี้ในการเรียนในโครงการของชมรม โดยในโครงการระบุสถานที่ดำเนินโครงการ แต่กว่าเงินบริจาคจะส่งกลับคืนมาถึงผม โครงการที่ดำเนินการสร้างเก้าอี้ก็ได้เสร็จสินแล้ว ถามว่าผมสามารถนำเงินที่บริจาคมาไปดำเนินการในโครงการอื่นได้หรือไม่ในหนทางของศาสนา และต่างสถานที่ที่ระบุในการขอบริจาค

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม