10.8.52

การปรบมือในอิสลาม มีการห้ามอย่างชัดเจนหรือไม่

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม