14.8.52

ถือศีลอดสิบห้าวันหลังของเดือนชะอฺบาน

สลามครับเรื่องท้ายเดือนชะบาน ผมได้ฟังอาจารย์ท่านนึงกล่าวว่า 15 วันสุดท้ายมักโร๊ะถือศีลอดตรงนี้อย่างไรอธิบายด้วยนะครับ :::::::::::::::::::::::::::::::: ตามการอธิบายด้านข้างล่างถือว่าถูกต้องตามหลักฐานไหมครับ

การถือศีลอดในเดือนชะอฺบานถือว่าเป็นสุนนะฮของท่านนบี(ซ.ล) แต่ประเด็นที่สำคัญประการหนึ่ง คือการเจตนาเริ่มถือศีลอดหลังจากครึ่งเดือนแรกของชะอฺบานผ่านไปแล้ว ดังหะดีษที่รายงานโดยอบูฮุร็อยเราะฮฺ เล่าว่า ท่านนบี ได้กล่าว ความว่า “เมื่อถึงครึ่งเดือนของชะอฺบาน จงอย่าได้ถือศีลอด “ รายงานโดยอิหม่ามตัรมิซีย์ (738) และอบูดาวูด (2337) (ดู อิอฺลาม ฟะวาอิดอุมดะตุลอะห์กาม ของอิบนุ มุลักกิน 5/159-169) ท่านอิบนุมาญะฮ์ รายงานว่า "เมื่อถึงครึ่งหนึ่งของเดือนชะอฺบานแล้ว จะไม่มีการถือศีลอด จนกว่าจะเข้าสู่รอมะฏอน" ดู หะดิษที่ 1651 จากหะดิษข้างต้นนี้ นักวิชาการศาสนาได้ให้ความเห็นไว้ต่างกันในส่วนของความถูกต้องไว้ถึง 2ทัศนะ

ทัศนะแรก เป็นของ เชค มุหัมมัด นาศิรุดดีน อัลบานีย์ (เชคอัลบานีย์) หรือ เชค อับดุลอะซีซ บิน บาซ (เชค บินบาซ) หรือ มุหัมมัด ศอลิหฺ อัล-มุนัจญิด (เชค มุนัจญิดislamqa) และนักวิชาการศาสนาอื่นๆส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า หะดิษข้างต้น เป็นหะดิษที่ศอเหี้ยะ อันเนื่องจากสายรายงานและนักบันทึกหะดิษต่างๆนั้น ล้วนแล้วแต่มีความน่าเชื่อถือ ดังนั้น ถือว่าการถือศีลอดในครึ่งเดือนหลังของชะบานข้างต้นนั้น ฮารอม แต่อย่างไรก็ตามกรณีข้างต้นนั้น คือกรณีที่มีเจตนาและเจาะจงว่าจะเริ่มการถือศีลอดหลังจากวันที่ 15 ของเดือนชะอฺบานเป็นต้นไปเพียงนั้น ส่วนกรณีที่ไม่ได้มีเจตนาที่จะเริ่มถือศีลอดหลังจากวันที่ 15 ของเดือนชะอฺบานดังกล่าว ถือว่าเป็นสิ่งที่อนุมัติ และเป็นกรณีที่เขานั้นถือศีลอดในครึ่งที่สองของเดือนชะอฺบาน เมื่อมันไปตรงกับวันที่ผู้ถือศีลอดได้ปฏิบัติอยู่เป็นประจำ หรือเขาได้ถือศีลอดต่อเนื่องกันมาจนเข้าสู่ครึ่งที่สองของเดือนชะอฺบานมาก่อนแล้ว

ทัศนะที่สอง นักวิชาการให้ความเห็นไว้ว่า หะดิษข้างต้นเป็นหะดิษที่ฏออีฟ จึงถือว่า การถือศีลอดในครึ่งเดือนหลังข้างต้นโดยเฉพาะเจาะจงเป็นสิ่งที่อนุญาต ให้กระทำได้ แต่ทั้งนี้ ในส่วนของการให้เหตุผลที่ว่า หะดิษข้างต้นเป็นหะดิษที่ฎออีฟอย่างไรนั้น นักวิชาการเพียงให้เหตุผลว่า มีนักรายงานหะดิษคนหนึ่งขาดความเชื่อถือ แต่ไม่ได้บอกเหตุผลว่าเพราะเหตุใด อีกทั้งนักรายงานหะดิษคนดังกล่าวนั้น ท่านอิหม่ามมุสลิม ยังได้เอาไปจดบันทึกหะดิษ ด้วยซ้ำไป...

สรุป : คือ การถือศีลอดเดือนชะอฺบานนั้นถือว่าเป็นสุนัตเพราะท่านนบี ถือศีลอดเดือนชะอฺบานเป็นประจำ แต่หากตั้งใจจะถือศีลอดเพียงแค่ครึ่งหลังของเดือนชะอฺบานโดยไม่มีสาเหตุใด ๆ เช่น กอฏอชดใช้ศีลอด ถือศีลอดจันทร์และพฤหัสบดี หรือหญิงมีประจำเดือน เป็นต้น ก็ถือว่าฮะรอมนะครับ ( ดู หนังสือมุฆนีอัลมั๊วะห์ตาจญ์ 2/177) วัลลอฮฮุอะลัม


1 ความคิดเห็น:

islaminthailand กล่าวว่า...

รับฟังคำตอบ
http://www.islaminthailand.org/dp6/sites/default/files/assirat020003-siyaam-shabaan.mp3

คลังคำถาม