22.11.53

กุรบานเงินผ่อนทำได้หรือไม่ เพราะได้ยินมาว่าฮัจญฺเงินผ่อนทำไม่ได้

ไม่ได้ละหมาดวันอีดจะมีความผิดอย่างไร และมีวิธีแก้อย่างไร

หลังละหมาดอีดุ้ลอัฎฮามีคำอวยพรอย่างไร

ตอนทำเนื้อกุรบานต้องมีน้ำละหมาดหรือไม่

เนื้อกุรบานสามารถให้กับคนที่ไม่ใช่มุสลิมได้หรือไม่

ผู้ที่ทำกุรบานแต่ไม่ได้เชือดด้วยตนเอง มีข้อห้ามเรื่องการตัดผมตัดเล็บหรือไม่

ถ้าคนที่ต้องการทำอุฎหิยะฮฺ แต่ไปตัดผมตัดเล็บ ต้องเสียฟิดยะฮฺหรือไม่

กระดูกวัวที่ทำกุรบาน จะเอาไปให้คนอื่นขายแล้วนำเงินมาทำบุญ (ให้คนยากจนหรือเด็กกำพร้า) ได้หรือไม่

เราเอาเนื้อกุรบานไปให้แก่คนที่เราแน่ใจว่าเขาต้องเอาไปขายแน่ๆ ได้หรือไม่

เวลาเชือดแทนคนอื่นต้องเหนียตอย่างไร ต้องรู้ชื่อคนที่เราเชือดแทนเขาหรือไม่

มารยาทคนที่จะเชือดกุรบานควรเป็นอย่างไร สูบบุหรี่หรือใส่กางเกงขาสั้นได้หรือไม่

คลังคำถาม