24.2.54

ความรู้ที่เป็นเศาะดะเกาะฮฺญารียะฮฺ รวมทั้งความรู้ด้านโลกดุนยาด้วยหรือไม่ หรือเฉพาะความรู้ด้านศาสนาเท่านั้น

เราจะซื้อยาแผนโบราณมาจากวัดได้หรือไม่

หลังละหมาดฟัรฎู เราจะนั่งละหมาดซุนนะฮฺได้มั้ย (เรายืนได้)

กรณีที่ผู้ตายสั่งเสียไว้ให้เลี้ยง ทำได้หรือไม่

มีญาติทำอาหารให้มาเลี้ยงที่บ้านคนตายหลังละหมาดญะนาซะฮฺ จะทานอาหารนี้ได้หรือไม่

คนป่วยที่ใกล้เสียชีวิต เราจะไปเยี่ยมอย่างไรให้เขาสำนึกตัวและใกล้ชิดอัลลอฮฺ

ชิ้นส่วนของผู้ป่วยที่ถูกตัดในการผ่าตัด เราจะจัดการอย่างไร, การบริจาคอวัยวะ

ละหมาดโดยนั่งบนเก้าอี้ได้หรือไม่ หากนั่งละหมาดปกติไม่ได้

หลังละหมาดวันศุกร์มีละหมาดซุนนะฮฺหรือไม่

ขณะที่คอเฏบกำลังคุฏบะฮฺ คอเฏบเสียน้ำละหมาดหรือเป็นลมหมดสติ คนที่ฟังคุฏบะฮฺอยู่ควรทำอย่างไร

คนที่ไม่ละหมาด ไม่ถือศีลอด ไม่ออกซะกาต ถือว่าตกศาสนาหรือไม่

คลังคำถาม