21.3.53

ท่านรอซูล ไม่เคยเปลือยศรีษะใช่หรือไม่?

อับดุลเลาะฮ และ อามีนะฮ บิดามารดาของท่านนบี ได้เข้าสวรรค์หรือไม่

สลามเชค...ทํายังไงไห้หัวใจเข้มเเข็ง ง่ายเหลือเกินต่อการตกหลุมพรางของชัยตอน คือง่ายต่อการทําสิ่งที่ไม่ดี ช่วยหน่อยครับ

ละหมาดซุนนะฮฺก่อนซุบฮิไม่ทัน จะไปละหมาดหลังละหมาดซุบฮิแล้วได้หรือไม่

ถ้าเราดูดาวเทียมแล้วคอเฏบขอดุอาอฺ เราจะกล่าว อามีน ตามดุอาอฺได้หรือไม่

เคยได้ยินว่าท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ห้ามจดบันทึกหะดีษ แล้วการบันทึกหะดีษที่มีอยู่สาเหตุเกิดจากอะไร

ตามหลักการอิสลามมีหลักเกณฑ์การบริหารเงินที่เป็นสัดส่วนตายตัวหรือไม่

การจัดการเงินที่ได้รับในแต่ละเดือนซึ่งไม่แน่นอน ไม่ตายตัวว่าเท่าไร อาจจะ หนึ่งหมื่นบ้าง สองหมื่นบ้าง หรือมากกว่า หรืออาจจะน้อยกว่า เราจะบริหารจัดการอย่างไรดีให้เงินที่เราได้มาแล้วจ่ายออกไป อัลลอฮพอ พระทัย ตามหลักการอิสลาม มีสัดส่วนที่ตายตัวไม่ครับ ว่ากี่เปอร์เซ็นต์ซะกาตทั่วไป กี่เปอร์เซ็นต์เก็บ กี่เปอร์เซนต์จ่าย เพื่อการบริหารอย่างมีระบบ

การตั้งเสียงเรียกเข้าโทรศัพท์มือถือเป็น "บิสมิลลาฮฺ" สามารถทำได้ตามหลักการศาสนาหรือไม่

อัลลอฮฺทรงเป็นที่หนึ่ง "อัลเอาวัล" , ทรงเป็นสุดท้าย "อัลอาคิร" และอัลลอฮฺทรงไม่มีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุด ดูเหมือนจะขัดกัน อยากให้เชคอธิบายเรื่องนี้

เลือด อิสลามมองอย่างไรในเรื่องการเป็นนะญิส หรือเป็นสัญลักษณ์ของอะไรหรือไม่ มีข้อห้ามอย่างไร

การบริจาคที่ประเสริฐควรปฏิบัติอย่างไร

เช่น บริจาคโดยมือขวา มือซ้ายไม่รู้ และไม่ติดตามผล แต่ผู้บริจาคส่วนมากอยากจะรู้ว่าคนที่รับเงินบริจาคไป มีพฤติกรรมอย่างไร เชคมีข้อแนะนำอย่างไร, การให้ทุนนักศึกษา จะตรวจสอบพฤติกรรม ประวัติการศึกษาและการดำเนินชีวิตอของเขาได้หรือไม่

พ่อแม่มีลูกสองคน ทั้งสองเสียชีวิตกระทันหันโดยลูกทั้งสองยังไม่บรรลุศาสนภาวะ คุณแม่มีพี่ชาย ตามหลักการศาสนาคนที่ไม่ใช่ญาติ จะรับอุปการะได้หรือไม่

และกรณีที่สั่งเสียไว้ให้คนที่ไม่ใช่ญาติเลี้ยงดู จะทำได้หรือไม่

คลังคำถาม