24.6.54

มีข่าวว่าจะเกิดจันทรุปราคาคืนนี้ ถ้าเรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็น แต่เห็นจากการถ่ายทอดสดหรือได้รับข่าวว่ามีคนเห็น ต้องละหมาดคุซูฟหรือไม่

ละหมาดคุซูฟ - ต้องละหมาดตั้งแต่เริ่มปรากฏการณ์ จนกระทั่งจบหรือไม่

ละหมาดคุซูฟ - นบีละหมาดมีซุนนะฮฺอ่านอะไรบ้าง

ละหมาดคุซูฟ - ต้องละหมาดญะมาอะฮฺหรือคนเดียว อ่านเบาหรือดัง รูปแบบการละหมาดกุซูฟและคุซูฟเป็นอย่างไร

ละหมาดตะฮัจญุดอยู่ทุกคืน คืนนี้จะละหมาดอะไรดี (คุซูฟหรือตะฮัจญุด)

คลังคำถาม