21.6.52

ข้อห้ามรวบผมสูงสำหรับมุสลิมะฮฺมีลักษณะอย่างไร อนุญาตให้รวบแค่ท้ายทอยหรือรวบแล้วเหน็บขึ้นมาสูงได้หรือไม่


เคยได้ยินอิมามบุคอรีย์บอกว่าให้ตั้งชื่อตามบรรดานบีและห้ามตั้งชื่อตามมลาอิกะฮฺจริงเท็จอย่างไร


คำพูดของมุสลิมคนหนึ่งที่ว่า มุสลิมต้องแยกศาสนาจากสังคม นั้นจริงหรือไม่ เราจะอธิบายโดยยกหลักฐานอย่างไรในเรื่องนี้


มีคนแนะนำว่ามีมุสลิมรับเข้าร่างทรง เช่น รับหาของหายหรือคนหาย หากเราไปจะมีความผิดหรือไม่ คนที่แนะนำมีความผิดหรือไม่


มีหะดีษที่ว่าการรักชาติเป็นส่วนหนึ่งของการศรัทธาหรือไม่


คลังคำถาม