14.8.52

ท่านนบีห้ามถือศีลอดก่อนเข้ารอมฎอน 1-2 วัน แต่ถ้ามีเหตุจำเป็นต้องถือศีลอดชดใช้ในช่วงนั้น จะถือได้หรือไม่

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม