4.8.52

รองเท้าแบบแฟชั่นที่นิยมกันมุสลิมะฮฺใส่ได้ไหม / รองเท้าส้นสูงมุสลิมะฮฺ ใส่ได้หรือเปล่าคะคำถามรายการก่อนละศีลอด[11 ก.ย. 51]

เงื่อนไขของเสื้อผ้าที่ว่า ไม่มีสีสันระยิบระยับดึงดูด อยากทราบว่า เพชรที่เขาเอามาประดับบนผ้า รวมถึงเพชรที่เข็มกลัด รองเท้า เป็นที่ต้องห้ามหรือไม่คำถามรายการก่อนละศีลอด[11 ก.ย. 51]

คนที่ปิดหน้า เวลาละหมาด ต้องเปิดหน้า ด้วยหรือเปล่าคะ หนูไปละหมาดตะรอวิหฺ แล้วเจอกับคนใต้เค้าบอกว่าเวลาละหมาดต้องเปิดหน้าด้วย ที่ใต้เค้าเปิดกันทุกคนคำถามรายการก่อนละศีลอด[11 ก.ย. 51]

อยากให้เชคช่วยขยายความของคำว่า "อัลมุอัลละฟะติกุลูบุฮุม"ว่าครอบคลุมถึงใครบ้าง

เช่น คนที่เป็นมามุสลิมมาตั้งแต่เกิด แต่เขามีพฤติกรรมที่ห่างไกลจากอิสลาม จนบางครั้งเห็นว่าบางเรื่องบางอย่างเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมกับยุคสมัยที่จะปฏิบัติ เป็นต้น คำคำนี้ครอบคลุมถึงคนเหล่านั้นหรือไม่? และเขาสามารถรับซะกาตของคนประเภท "อัลมุอัลละฟะติกุลูบุฮุม"ได้หรือไม่ ญะซากัลลอฮุ ค็อนร็อน

คำถามรายการก่อนละศีลอด[11 ก.ย. 51]

อยากทราบคำจำกัดความของคำว่า ฟีสะบีลิลลาฮฺ ว่ามีขอบข่ายจริงๆแค่ไหนจึงสามารถรับซะกาตได้คำถามรายการก่อนละศีลอด[11 ก.ย. 51]

นำเงินซะกาตฟิตเราะห์ มาใช้ในกิจการของมัสยิดได้หรือไม่ เห็นหลายมัสยิดปฏิบัติกันคำถามรายการก่อนละศีลอด[11 ก.ย. 51]

หากในหมู่บ้านไม่มีคนยากจน ขัดสน ซะกาตฟิตเราะห์ จะมอบให้กับคนที่ถือว่ายากจนที่สุด ในหมู่บ้านได้หรือไม่ หรือมอบให้สำหรับทำนุบำรุงมัสยิดดีกว่าคำถามรายการก่อนละศีลอด[11 ก.ย. 51]

คนแก่ชราซึ่งปัจจุบันไม่สามารถประกอบอาชีพได้แล้ว แต่อาศัยทรัพย์สมบัติซึ่งเคยสร้างไว้เป็นปัจจัยเลี้ยงชีพ บุคคลดังกล่าวจะสามารถรับซะกาตได้หรือ

ทำนองเดียวกัน หากว่าไม่มีทรัพย์สมบัติอะไรเลย แต่มีลูกหลานที่มีฐานะพอใช้คอยเลี้ยงดูอยู่ บุคคลดังกล่าวจะสามารถรับซะกาตได้หรือไม่ ?คำถามรายการก่อนละศีลอด[11 ก.ย. 51]

ครูสอนศาสนา สอนกุรอ่าน ซึ่งปกติก็มีงานประจำอยู่แล้ว สามารถรับซะกาตได้หรือไม่คำถามรายการก่อนละศีลอด[11 ก.ย. 51]

อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น โดยตำแหน่งสามารถรับซะกาตได้หรือไม่ ?คำถามรายการก่อนละศีลอด[11 ก.ย. 51]

3.8.52

นิสฟูชะอฺบานมีซุนนะฮฺให้ทำอะไรบ้างมั้ย และเดือนชะอฺบานมีอะไรปฏิบัติเป็นพิเศษ

ในกรณีของเดือนชะอฺบาน ถ้าไม่สะดวกจะถือศีลอดวันพฤหัส จะถือวันศุกร์ได้หรือไม่

อาบน้ำละหมาดในห้องน้ำได้หรือไม่

สินค้าที่เราบอยคอตประเทศต่างๆด้วยสาเหตุของการถล่มประเทศมุสลิม ถ้าเราได้ข่าวว่ามีบางบริษัทไม่เห็นด้วยกับรัฐบาล เราสามารถซื้อสินค้านั้นได้หรือไม่

และต้องมีหลักฐานแค่ไหนจึงจะเชื่อถือบริษัทนั้นได้


ผมมีปัญหาเรื่องผมเสียทำให้เกิดผมขาวก่อนวัยซึ่งโรงเรียนไม่สามารถให้ย้อมผมสีอื่นได้นอกจากสีดำผม สามารถย้อมผมสีดำได้หรือไม่ครับ

ความประเสริฐของวันศุกร์ -- อิสลามมาก่อนหรือหลัง

เมื่อเสียชีวิตแล้วสามารถละหมาดในกุบูรฺได้มั้ยมีประวัติของคนซอและฮฺหรือหะดีษที่น่าเชื่อถือบอกว่าผู้ที่ตายสามารถขอต่ออัลลอฮฺให้ละหมาดในกุบูรได้หรือไม่

อิสลามให้แยกชายหญิงชัดเจน แต่ทำไมต้องทำฮัจญฺไม่เห็นแยก

แสดงความโกรธอย่างไรที่ศาสนาอนุญาต

คลังคำถาม