24.5.55

ตัฟซีรตัฟฮีมุลกุรอาน ของเชคอบุลอะอฺลา อัลเมาดูดียฺ มีข้อผิดพลาดหรือไม่ อย่างไร

ใส่รองเท้าเข้ากุโบร์ได้หรือไม่

การยืนเอียะติดาล สามารถกอดอกและไม่กอดอกในการละหมาดเดียวกันได้หรือไม่

เป็นอิมามนำละหมาดญะนาซะฮฺให้แม่ที่เสียชีวิต หลังละหมาดถูกแย่งไมค์บังคับให้อ่านดุอาอฺก่อนยกมัยยิต ผิดหรือไม่

อิมามไม่อ่านบิสมิลลาฮฺเสียงดัง เราเป็นมะอฺมูมต้องอ่านหรือไม่

สินค้าที่ถูกยึดมาจากไฟแนนซ์ จะซื้อได้หรือไม่

การเล่นแชร์ไม่มีดอกเบี้ยทำได้หรือไม่

คลังคำถาม