15.2.54

การนะซัรกับบาปใหญ่

สลามเช็ค

พอดีมีเพื่อนมาปรึกษาเค้าค่อนข้างกังวลครับ เค้าได้นะซัรว่าจะถือศีลอด 5 วัน(ไม่ติดต่อกัน) ระหว่างที่เค้าถือศีลอดไปได้ 3 วันเค้าเกิดไปทำบาปใหญ่(ดื่มสุรา) แล้วหลังจากนั้นเค้าก็ได้ถือศีลอดจนครบ 5 วันถามว่ากรณีนี้ การถือศีลอดเพื่อทำตามที่นะซัรไว้ทั้ง 5 วันถือว่าใช้ได้หรือไม่ครับ

ขอบคุณครับ


อยากสอบถามว่ามุสลิมอย่างเรา สามารถซื้อกองทุน LTF ได้หรือไม่ครับเพื่อนำไปลดหย่อนภาษี และผลตอบแทนของกองทุนถือเป็นดอกเบี้ยหรือไม่ครับ ?

ผมเห็นว่าธนาคารอิสลาม จะมีกองทุน มุดอรอบะฮ์ ที่ให้ผลตอบแทนเมื่อฝากครบกำหนด 2 ปี ซึ่งจะคล้าย ๆ กับกองทุน LTF ของธนาคารต่าง ๆ

รบกวนเชค ช่วยอธิบายเรื่องนี้หน่อยครับ


72 จำพวกที่หลงผิด ได้แก่อะไรบ้าง?, ชีอะ รวมอยู่ใน 72 จำพวกหรือไม่?

การญิฮาดด้วยมือ หมายถึง? เช่น? (หมายถึง มือ หรือ อำนาจหน้าที่ หรือ ทั้งสองอย่าง?)

อยากเรียนถามว่าหลักการศาสนาว่าอย่างไรในเรื่องของระบบอุปถัมภ์ครับหรือที่เขาเรียกกันว่า"เด็กฝาก"

อัสลามุอาลัยกุม วะรอฮมะตุลลอฮ วะบารอกาตุฮ

อยากเรียนถามว่าหลักการศาสนาว่าอย่างไรในเรื่องของระบบอุปถัมภ์ครับหรือที่เขาเรียกกันว่า"เด็กฝาก" เพราะในส่วนของหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนก็ใช้ระบบนี้กันอย่างกว้างขวาง ซึ่่งบางครั้งก็ไปตัดโอกาสของผู้ที่ไม่มีตำแหน่งทางสังคม เป็นคนธรรมดาๆทำให้เขาหมดสิทธิเข้าทำงานในที่สุด และอยากทราบว่าผมสามารถจะขอร้องให้ผู้ที่มีฐานะทางสังคมที่สูงๆช่วยฝากเข้าทำงานในองค์กรใดองค์กรหนึ่งได้หรือไม่ครับ ผิดหลักการศาสนาไหมญาซากัลลอฮุค็อยรอน

วัสลามุอาลัยกุม วะรอฮมะตุลลอฮ..


คลังคำถาม