12.8.52

วันนี้ที่ทำงานมีการตรวจสุขภาพประจำปี และต้องเอาเลือดไปตรวจ อยากทราบว่าเจาะเลือดแล้วทำให้เสียบวชหรือไม่

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม