18.8.53

มะอ์มูมไม่อ่านฟาตีฮะห์ในละหมาดที่อิหม่ามอ่านดัง ละหมาดใช้ได้หรือไม่

1. มะอ์มูมไม่อ่านฟาตีฮะห์ในละหมาดที่อิหม่ามอ่านดัง(ฟังอิหม่ามอ่านฟาตีฮะและสูเราะฮหลังฟาตีฮะฮอย่างเดียว) ละหมาดใช้ได้หรือไม่
2. ทัศนะการฟังอิหม่ามอ่านฟาตีฮะและสูเราะฮหลังฟาตีฮะฮอย่างเดียวโดยมะอ์มูมไม่ต้องอ่านฟาตีฮะฮ์ในร็อกอัต ของละหมาดที่ต้องอิหม่ามต้องอ่านดัง ตรงกับทัศนะของอูลามาร์ท่านใดบ้างที่น่าเชื่อถือ
3. จากข้อ 2 ตรงกับทัศนะของอิหม่ามอะห์หมัด อิบนุ ฮัมบัล ด้วยหรือไม่


สงสัยเรื่องการแท้งบุตรอย่างมากค่ะ

ดิฉันได้แท้งบุตรเป็นก้อนเลือด เมื่อวันที่ 28/7/53 และขูดมดลูก วันที่ 29/7/53 และหลังจากขูดก็มีเลือดออกจนถึงเวลาละหมาดซุริของวันที่ 8/8/53 รวมเวลาที่ไม่ได้ละหมาด 11วัน

ดิฉันมีความข้องใจในเรื่องการปฎิบัติตัวของหญิงที่แท้งแล้วมีเลือดออกว่าปฏิบัติตัวเหมือนกับหญิงที่มีเลือดหลังคลอดบุตรหรือไม่
กล่าวคือดิฉันได้มีความรู้จากหนังสือเล่มหนึ่งความว่า

“เลือดหลังคลอดบุตร หรือน้ำคาวปลา ภาษาอาหรับเรียกว่า นิฟาส แม้ว่าทารกจะเป็นเพียงก้อนเลือดหรือก้อนเนื้อก็ตาม ถ้ามีเลือดตามมาก็ถือว่า เป็นนิฟาสทั้งสิ้น ระยะเวลาของการมีเลือดนิฟาสอย่างน้อยที่สุดชั่วขณะหนึ่ง ปานกลาง 40วัน เมื่อหมดนิฟาสแล้วก็จำเป็นจะต้องอาบน้ำฆุสลฺ”

จากข้อความดังกล่าวดิฉันจึงมีความเข้าใจว่าต้องปฏิบัติตัวเหมือนกับหญิงที่มีเลือดหลังคลอดบุตรคือห้ามละหมาด และพอเลือดหยุดก็อาบน้ำยกฮะดัษโดยตั้งเจตนาว่าข้าพเจ้าอาบน้ำยกฮะดัษหลังจากหมดเลือดนิฟาสเพื่ออัลลอฮฺ ตะอาลา ไม่ทราบว่าการปฏิบัติตัวของดิฉันถูกต้องหรือไม่คะ ที่ข้องใจเพราะว่าหลังจากหายดีแล้วก็กลับมาทำงานสิ่งแรกที่ทำคือเข้าอินเตอร์เน็ตเพื่อค้นหาข้อมูลเรื่องการแท้งบุตรเพิ่มเติม แต่ความรู้ที่ได้มาบางเว็บไซส์ก็ต่างจากความรู้ที่ดิฉันมี กล่าวคือ บางเว็บไซส์ให้ความรู้ว่า

”หลังจากขูดมดลูกเนื่องจากการแท้งบุตรแล้วถ้ามีเลือดไหลอยู่ก็ให้เราซับด้วยผ้าอนามัย แล้วสามารถนมาซได้ทันที และก็ไม่ต้องอาบน้ำยกหะดัษอีกด้วย”

เพื่อให้หายข้องใจรบกวนผู้มีความรู้เรื่องเลือดของสตรีช่วยตอบให้ด้วยนะคะ

หากสิ่งที่ดิฉันปฏิบัติในช่วง 11 วันนั้นไม่ถูกต้องจะได้รีบแก้ไขค่ะ

ญาซากั้ลลอฮุค็อยร็อน


การไม่บ้วนปากขณะอาบน้ำละหมาดในเดือนรอมฎอน หุกุมคืออะไร

หญิงตั้งครรภ์ไปหาหมอ มีการตรวจโดยเอาอุปกรณ์ใส่เข้าไปในช่องคลอด กรณีนี้เสียบวชหรือไม่ สามีนึกว่าเสียบวชจึงให้ภรรยาจ่ายฟิดยะฮฺ จะต้องทำอย่างไร

คนแก่ถือศีลอดไม่ไหว จะได้เข้าประตูสวรรค์ อัรรอยยาน หรือไม่

ข้าวฟิฏเราะฮฺที่ต้องออก หนักประมาณกี่กิโล ถ้าครอบครัวหนึ่งมีสี่คน จะออกฟิฏเราะฮฺ 8 ถุง ถามว่าสี่ถุงที่เหลือเป็นซะกาตฟิฏเราะฮฺหรือเศาะดะเกาะฮฺ

บิดาให้ลูกชายเรียนหนังสือแต่ลูกชายไปชอบผู้หญิงคนหนึ่ง บิดาก็เลยให้แต่งงานเพื่อป้องกันฟิตนะฮฺแต่ไม่ให้ร่วมหลับนอนกันการห้ามแบบนี้ผิดหลักการศาสนาหรือไม่

จ่ายฟิดยะฮฺและฟิฏเราะฮฺให้ต่างศาสนิกได้หรือไม่

การจ่ายฟิดยะฮฺ (สำหรับหญิงตั้งครรภ์) ที่ไม่ได้ถือศีลอด และการจ่ายข้าวสารฟิตเราะฮฺก่อนวันอีด ให้แก่คนมิสกีน จำเป็นหรือไม่ที่คนมิสกีน ต้องเป็นมุสลิม?

คลังคำถาม