4.2.53

หะดีษที่เกี่ยวกับการละหมาดตะรอวีหฺ 20 ร็อกอะฮฺ มีในสมัยท่านอุมัร ท่านอุมัรสั่งให้ทำหรือเป็นคำพูดของผู้ที่อยู่ในสมัยท่านอุมัร

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม