4.2.53

ท่านนบีทิ้งมรดกไว้หรือไม่ จริงหรือที่ท่านอบูบักรปฏิเสธที่จะแบ่งมรดกให้เมื่อท่านหญิงฟาฏิมะฮฺไปทวงถาม

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม