9.2.53

ซุนนะฮฺของท่านนบี มีสี่อย่างคือสิ่งที่ท่านนบีทำ,ที่ยอมรับ,ที่ท่านละทิ้งและที่ท่านสั่งให้คนอื่นทำ

เป็นมาตรฐานเดียวกับการปฏิบัติตามซุนนะฮฺของเคาะลีฟะฮฺหรือบรรดาเศาะฮาบะฮฺหรือไม่

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม