31.1.53

อิมามสุญูดไม่ครบรุกุ่นการสุญูด มะอฺมูมต้องต้องละหมาดใหม่หรือเปล่า

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม