31.1.53

เราสามารถทำบุญโดยอุทิศผลบุญให้คนที่ตายแล้วได้หรือไม่

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม