4.2.53

หากเราเดินทางไกลซึ่งตรงกับวันศุกร์เมื่อถึงเวลาละหมาดก็แวะกลางทางละหมาดที่มัสยิด อยากทราบว่าหลังจากละหมาดวันศุกร์เสร็จแล้วสามารถละหมาดรวมย่อได้หรือไม่

หากเราเดินทางไกลซึ่งตรงกับวันศุกร์เมื่อถึงเวลาละหมาดก็แวะกลางทางที่มัสยิดแห่งหนึ่ง ผมก็ได้ละหมาดวันศุกร์ที่มัสยิดนั้น อยากทราบว่า หลังจากละหมาดวันศุกร์เสร็จแล้ว ผมสามารถละหมาดรวม ย่อ ได้หรือไม่ครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม