31.1.53

มีเงินหนึ่งแสนบาทเก็บไว้ทำอุมเราะฮฺ ต้องออกซะกาตหรือไม่

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม