29.10.52

อัยนฺ" คืออะไร มีลักษณะอย่างไร เกิดจากอะไร เกี่ยวข้องกับไสยศาสตร์หรือไม่ มีวิธีรักษาอย่างไร

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม