29.10.52

ผู้ครองอิหฺรอม ถอดชุดอิหฺรอมเพื่ออาบน้ำได้หรือไม่ (ลักษณะชุดอิหฺรอม, เครื่องแต่งกายที่ห้ามใส่)

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม