26.10.52

ที่ปฏิบัติกันมาในสี่วันคือ ละหมาดเสร็จแล้วอิมามจะนำตักบีรก่อนเป็นอันดับแรก โดยให้ความสำคัญกับการกล่าวอัสตัฆฟิรุลลอฮฺรองลงไป มีข้อเสียหายหรือไม่

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม