25.10.52

การเหนียตขณะเชือด จะเหนียตอย่างไร ต้องกล่าวชื่อทุกคนหรือไม่

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม