26.10.52

การกล่าวว่า "ศ็อฟ" ก่อนอิกอมะฮฺ เป็นการกระทำที่ถูกต้องหรือไม่

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม