26.10.52

การกล่าวซิกรุลลอฮฺว่า ซุบฮานัลลอฮิ วะบิฮัมดิฮี วันละร้อยครั้ง ถ้าเราเพิ่มว่า ซุบฮานัลลอฮฺลอะซีม ต่อท้าย จะเป็นบิดอะฮฺหรือไม่

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม