26.10.52

ทำงานในโรงแรมได้หรือไม่ เมื่อโรงแรมนี้มีการขายเหล้าและมีการกระทำที่ผิดหลักการ

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม