9.9.52

มีหลักฐานในเรื่องการอุทิศส่วนกุศลให้คนตายหรือไม่ (ทำอะไรให้คนตายได้บ้าง, ใครที่ทำได้)

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม