9.9.52

อ่านกุรอานตามหลักตัจวีดแต่ไม่เป็นทำนองได้หรือไม่

อัสลามูอาลัยกุม

อยากถามว่าเราสามารถที่จะอ่านกัลกุรอ่าน(เล่มเล็ก)ในท่านอนได้รึป่าวค่ะ

และถ้าเราอ่านกัลกุรอ่านไม่เป็นทำนองได้รึป่าวค่ะ ไม่เป็นทำนองในที่นี้หมายถึงอ่านเหมือนกับเป็นการอ่านที่เป็นภาษาพูด แต่ตรงที่มีหน่วงเราก็จะหน่วง ตรงที่อ่านสั้นหรืออ่านยาวเราก็จะอ่านตามความสั้นหรือยาวอ่าค่ะ คืออ่านธรรมดาไม่มีทำนองที่น่าฟังหรือทำนองที่สวยงามประมานนี้อ่าค่ะ


ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม