9.9.52

ในกรณีที่วันออกอีดซึ่งเราถือศีลอดตามซุนนะห์แต่วันออกอีดไม่ตรงกับทางจุฬาฯซึ่งสถานที่ที่เราอยู่ไม่มีมัสยิดของทางซุนนะห์เลยเราจะทำอย่างไรครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม