10.9.52

ไม่ได้ตั้งเหนียต แต่ตืนขึ้นมากินข้าวสุฮูร จะถือศีลอดใช้ได้หรือไม่

1 ความคิดเห็น:

อลิศลา ลิ้นทอง กล่าวว่า...

ถ้าเราตั้งใจจะถือศีลอดในวันรุ่งขึ้น และเราตั้งใจตื่นมากินข้าวสุโฮร แล้วตื่นไม่ทัน รุ่งเช้าแล้ว เราสามารถเหนียดแล้วถือศีลอดไดไหมคะ

คลังคำถาม