10.9.52

การละหมาดตะรอวีหฺ จำเป็นต้องอ่านดุอาอฺอิฟติตาหฺ(วัจญะหฺตุ)หรือไม่

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม