19.7.52

หะดีษที่กล่าวเกี่ยวกับ การซื้อของแล้วนำมาเปลี่ยนเอาอีกแบบไป หรือคืนเลยในสภาพที่ของไม่ได้ถูกใช้

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม