25.7.52

อะกีดะฮที่เกี่ยวกับซีฟัตของอัลลอฮของอัลอะชาอิเราะฮตรงกับอะฮ์ลิสซุนนะฮ์ วัลญะมาอะฮ์หรือไม่-อย่างไร? และแตกต่างจากอะกีดะฮของวะฮาบีอย่างไร?

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม