19.7.52

เด็กก่อนบรรลุศาสนะภาวะ เมื่อทำความดีจะได้รับการบันทึกหรือไม่คะ

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม