19.7.52

หะดีษที่ว่า “ทุกคนจะต้องรับผิดชอบสิ่งที่อยู่ใต้ปกครอง...

หะดีษที่ว่า “ทุกคนจะต้องรับผิดชอบสิ่งที่อยู่ใต้ปกครอง สามีรับผิดชอบต่อภรรยา ภรรยารับผิดชอบลูกและในบ้านของสามี...” ตรงส่วนที่ว่าภรรยารับผิดชอบในบ้านสามี อยากให้อธิบายสำนวนดังกล่าว และใครบ้างที่ต้องดูแล (สามีไม่มีบ้านของตนเอง แต่อยู่บ้านพ่อแม่สามี)ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม