15.7.52

ถ้าถูกเชิญไปกินบุญงานของชีอะฮฺ สามารถไปได้หรือไม่

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม