19.7.52

หลังรอมฎอน หากเราอยากละหมาดตะฮัจญุด คืออยากอ่านซูเราะฮฺยาวๆ แต่จำไม่ได้ เราสามารถเปิดอัลกุรอานได้หรือไม่

เพราะส่วนใหญ่เห็นเขามักเปิดกันในรอมฎอนแต่หลังรอมฎอนไม่แน่ใจ
คำถามรายการก่อนละศีลอด [7 ก.ย. 51]

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม