26.1.55

อยากจะรบกวนถามหรือการสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินหน่อยครับ

ในหลายๆอายะที่อัลลอฮ์ทรงกล่าวเกี่ยวกับการสร้าง เช่น ซูเราะฮ์ฮูด อายะที่7 "และพระองค์คือผู้สร้างชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินในระยะ 6 วัน..." ผมอยากถามว่าคำว่า "อัยยาม" หมายถึงวันได้อย่างเดียวหรือเปล่าครับ หรือหมายถึงอย่างอื่นได้ด้วย ผมได้ฟังการบรรยายของ ดร.ชากิร ไนท์ ท่านบอกว่าหมายถึง ช่วงของเวลา ระยะ ก็ได้ แต่ในหนังสือบอกว่าเป็นวัน รบกวนเชคอธิบายให้ฟังหน่อยครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม