26.1.55

เคยดูรายการอาหาร เขาบอกว่าถ้าใส่เหล้าลงไปในซุปหรืออะไรก็ตาม ถ้าทิ้งให้สัมผัสความร้อนนานๆ แอลกอฮอลล์ในอาหารจะระเหยออกไป

(เท่าที่รู้มาคือถ้านำไวน์ไปต้มนานๆ ไวน์จะกลายเป็นน้ำส้มสายชู) แบบนี้ผลของอาหารที่ทำด้วยวิธีนี้จะฮาลาลไหมค่ะ


ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม