26.1.55

มีคนบริจาคเงินสร้างโรงเรียนสอนศาสนา แต่คนที่สอนประจำไปสอนที่อื่น ทำให้โรงเรียนนี้ไม่มีคนสอนศาสนา เกรงว่าที่บริจาคไปจะไม่ได้ผลบุญ ควรทำอย่างไร


ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม