26.1.55

การศัลยกรรมตกแต่งเพื่อสวยงามกับการศัลยกรรมเพื่อแก้ปัญหาขอบกพร่องหรือความลำบากในการใช้ชีวิตว่ามันแตกต่างกันอย่างไร

เพราะสังคมเดียวนี้แยกแยะไม่ออกว่าความจำเป็นกับไม่จำเป็นในทางศาสนาการศัลกรรมทำได้ไหมคับ?

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม