26.1.55

ในฮัจญฺวิดาอฺของท่านนบี ในวันอารอฟัตซึ่งตรงกลับศุกร์ ท่าน นบีละหมาดแบบย่อรวมระหว่างซุฮฺรีรวมกับอัสรี หรือ ละหมาดวันศุกร์กับอัสรี


ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม