28.10.53

การบริจาคช่วยน้ำท่วมแก่องค์กรมุสลิมถือเป็นการจ่ายซะกาตได้หรือไม่ครับ

อัสลามูอะลัยกุมปีนี้ผมยังไม่ได้จ่ายซะกาต อยากทราบว่าจะใช้โอกาสในการบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมแล้วตั้งเจตนารมณ์ว่าเป็นการจ่ายซะกาต จะถูกต้องตามหลักการอิสลามหรือไม่ครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม